Συλλογείς- Μεταφορείς ΑΕΚΚ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Συλλογείς- Μεταφορείς των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι. Οι αδειοδοτημένοι Συλλογείς- Μεταφορείς που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι οι:

 

α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6ΚΧΥΟΡ1Υ-ΡΞ3
2 ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΩΡΙΗΟΡ1Υ-ΙΔΗ
3 ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΟΥΤΙΔΗ Ο.Ε. 7Μ1ΦΟΡ1Υ-ΙΡΕ
4 ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΕΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6ΒΗΠΟΡ1Υ-Π4Υ
5 ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ ΟΕ ΒΙ6ΜΟΡ1Υ-8ΞΩ
6 ΑΦΟΙ ΨΑΡΙΑΗ Ο.Ε. 70Φ9ΟΡ1Υ-ΖΑΝ
7 ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ 68ΗΜΟΡ1Υ-Η0Γ
8 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. 7ΞΓΒΟΡ1Υ-7Κ1
9 ΓΑΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΒΥΖΟΡ1Υ-ΖΞΗ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 7ΑΧ1ΟΡ1Υ-ΑΦΓ
11 ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 7Λ89ΟΡ1Υ-ΕΚ7
12 ΔΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ΓΒ3ΟΡ1Υ-ΛΒΓ
13 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ψ9ΠΜΟΡ1Υ-ΧΦΝ
14 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΕΠΕ 6Θ2ΙΟΡ1Υ-ΚΥΡ
15 ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. 72ΝΠΟΡ1Υ-ΥΞ8
16 ΖΙΜΗΣ ΙΚΕ ΩΞΦΖΟΡ1Υ-ΨΙΚ
17 ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 7Υ7ΕΟΡ1Υ-Β9Ι
18 ΚΟΜΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 6Λ4ΙΟΡ1Υ-Η8Β
19 ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ψ1ΜΕΟΡ1Υ-734
20 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7Ο9ΙΟΡ1Υ-ΠΘΕ
21 ΜΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 618ΦΟΡ1Υ-ΥΒΘ
22 ΜΑΜΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6ΕΞΩΟΡ1Υ-ΓΔΜ
23 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75Ο1ΟΡ1Υ-4Ο0
24 ΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ω2ΒΙΟΡ1Υ-Χ1Λ
25 ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. Ο.Ε. Ω4Ξ8ΟΡ1Υ-346
26 ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ 6ΖΕΣΟΡ1Υ-ΙΜΔ
27 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ 78ΩΓΟΡ1Υ-ΘΒ9
28 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΙΜΕ ΨΒΛΧΟΡ1Υ-5ΧΤ
29 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ω7ΝΝΟΡ1Υ-ΑΕΠ
30 ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ 7Ω7ΞΟΡ1Υ-00Χ
31 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕ ΩΥΝΨΟΡ1Υ-33Η
32 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΩΧ00ΟΡ1Υ-9Ω5
33 ΤΑΪΡΗΣ Ι. ΑΒΕΤΕ Ψ25ΩΟΡ1Υ-9ΙΖ
34 ΤΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗ ΙΚΕ ΩΞΚ3ΟΡ1Υ-ΧΓΝ
35 ΤΡΙΠΚΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ ΩΔΓΞΟΡ1Υ-ΤΦΩ
36 ΤΡΟΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΩΘΔΜΟΡ1Υ-ΤΒΓ
37 ΤΣΑΜΗΣ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Ω2ΡΨΟΡ1Υ-ΡΦΟ
38 ΤΣΑΜΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ Ω2ΡΨΟΡ1Υ-ΡΦΟ
39 ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΩΞΜ1ΟΡ1Υ-0ΥΡ
40 ΤΣΙΑΚΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7ΦΝ6ΟΡ1Υ-ΠΔΡ
41 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. Ω49ΩΟΡ1Υ-Κ1Τ
42 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7ΚΙΛΟΡ1Υ-4ΧΓ
43 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΩΔΔΩΟΡ1Υ-9ΘΛ
44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΚΕ 7ΘΨ1ΟΡ1Υ-Μ7Ο
45 ΨΑΡΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΩΙ02ΟΡ1Υ-9Τ0
46 NORTH AEGEAN SLOPS ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ
47 PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ ΒΙΟΡΟΡ1Υ-ΖΜΔ
α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. Ω0ΗΒΟΡ1Υ-9Σ0
2 ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ 63ΓΠΟΡ1Υ-3ΨΛ
3 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. 7ΣΜΠΟΡ1Υ-1ΗΨ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΩΥΟΕΟΡ1Υ-60Κ
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 7ΙΣΕΟΡ1Υ-ΦΜ5
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΩΞ7ΙΟΡ1Υ-ΝΕ3
7 Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ ΩΞΙΙΟΡ1Υ-ΨΝΛ
8 ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 66ΘΟΟΡ1Υ-ΕΜΩ
9 ΠΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΗΚΙΟΡ1Υ-ΓΕΩ
10 ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. ΩΞΦΞΟΡ1Υ-ΖΝΞ
11 NORTH AEGEAN SLOPS ΒΙΨΠΟΡ1Υ-Η4Η
12 PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ ΒΧΧΔΟΡ1Θ-Θ9Ξ
α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΨΖΚ5ΟΡ1Γ-0Τ8
α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1 ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ 7ΖΙΩΟΡ10-Θ7Χ
2 ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΩΚ8ΣΟΡ10-9ΦΨ
α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1 ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ Ψ78ΠΟΡ1Θ-751
2 ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ Ψ441ΟΡ1Θ-ΟΥΤ
3 CRETA ECO PHOENIX 7Σ6ΜΟΡ1Θ-ΝΛΕ
α/α Συλλογέας- Μεταφορέας ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 6ΗΗΗΟΡ1Υ-ΝΥΚ
2 Δ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ 75ΟΦΟΡ1Ι-Φ0Μ
3 Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ 6ΛΔ0ΟΡ1Ι-Γ0Ι
4 ΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6ΤΧΟΟΡ1Ι-Μ26 / ΩΑ0ΙΟΡ1Ι-Β86

 

*Σε κάθε άδεια Συλλογής- Μεταφοράς κάθε επιχείρησης αναγράφονται αναλυτικά οι Κωδικοί Αποβλήτων που μπορεί η κάθε μια επιχείρηση να μεταφέρει.

ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα