FAQ

Τo Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβελείας του και οργανώνεται σε εταιρείες που δεν επιδιώκουν το κέρδος, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε ατομική ή συλλογική βάση.

Τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στα σύνορα της Ε.Ε. και είναι κυρίως υλικά, όπως το σκυρόδεμα, τα τούβλα, ο γύψος, ο σίδηρος, το ξύλο, το γυαλί, τα μέταλλα, τα πλαστικά, ο αμίαντος και το χώμα.

Στην Ελλάδα oι διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) παράγουν ετησίως εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων, της τάξεως των 6-7 εκ. τόνων. Δεδομένου ότι παλαιότερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών γινόταν με αυθαιρεσίες δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Η Ελλάδα συμπεριέλαβε στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων (μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών – ΑΕΚΚ), για τα οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

H γεωγραφική εμβέλεια της ΑΝΑΒΕ αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Δράμας, Ηρακλείου, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου καλύπτοντας πλέον και όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Καστοριάς, Τρικάλων, Λήμνου, Λέσβου και Σάμου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η επέκταση στην πρώην Περιφέρεια Κυκλάδων καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Φλώρινας.

Τα ΣΣΕΔ συντονίζουν και εποπτεύουν όλη τη διαδικασία διαχείρισης ενός ΑΕΚΚ με στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείρισή τους, συγκεκριμένα τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε τα ανακυκλωμένα ή ανακτημένα υλικά να επιστρέφουν στην αγορά. Τα ΣΣΕΔ συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση ΑΕΚΚ:

  • Δημόσιους φορείς και οργανισμούς, Περιφέρειες και Δήμους.
  • Μονάδες Επεξεργασίας και Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ
  • Διαχειριστές ΑΕΚΚ, πχ Εργολάβοι Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, Κατασκευαστές, Φορείς Εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης συλλογής και μεταφοράς ή και ιδιώτες

Αρχικά, πρέπει να γνωρίζετε πως η νόμιμη διαδικασία απομάκρυνσης μπαζών ή ΑΕΕΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων) από το χώρο σας περιλαμβάνει την ενοικίαση κάδου από αρμόδιο συνεργάτη (βρείτε με μια διαδικτυακή αναζήτηση κάποιον στην περιοχή σας). Επίσης, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε, μετά το πέρας της εργασίας, πού θα απορριφθεί η συγκεκριμένη ποσότητα αποβλήτων και αν αυτό θα πραγματοποιηθεί με νόμιμο και περιβαλλοντικά σωστό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτού, ζητήστε από τον Συλλέκτη Μεταφορέα να υπογράψει (με γνήσιο υπογραφής) μια Υπ. Δήλωση, ώστε να είστε σίγουροι ότι τα μπάζα ή ΑΕΕΚ δε θα καταλήξουν σε κάποιο ρέμα ή κάπου αλλού με παράνομο τρόπο.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη (μπάζωμα) δημόσιων χώρων αποτελεί βασικό αντικείμενο της ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ. Η επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά αυτό το συχνό πρόβλημα – περιβαλλοντικό έγκλημα, επιβάλλει την ενεργοποίηση των απλών πολιτών αλλά και την βούληση των νομοθετών για θέσπιση και εφαρμογή των σωστών κυρώσεων που θα διασφαλίζουν πιο αποτελεσματικά την περιβαλλοντική προστασία. Για να αναφέρετε μπαζωμένη έκταση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και καταγγείλετε το συμβάν:

  • Επικοινωνήστε με την ομάδα της ΑΝΑΒΕ και μοιραστείτε μαζί μας την καταγγελία σας.
  • Στη συνέχεια επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:
    Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος)Διευθύντρια: Σοφία Ελευθεριάδου Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Αθήνα Τηλ: 213 1513765 Φαξ: 213 1513010, mail: a.chiliarchos@prv.ypeka.grΕπιθεώρηση Βορείου Ελλάδας (χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου) Διευθύντρια: Κωνσταντίνα Μήτσιου Ανδριανουπόλεως 24, Τ.Κ. 55113, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 483223 Φαξ: 2310 483247, mail: epbe@otenet.g

Σύμφωνα με το Ν. 2939 οι «διαχειριστές συσκευασίας» είναι:

  • Οι παραγωγοί και εισαγωγείς πρώτων υλών.
  • Οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά, δηλαδή οι υπόχρεοι συσκευαστές.
  • Οι διακινητές, δηλαδή όσοι εμπορεύονται συσκευασμένα προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί ταυτίζονται με τους συσκευαστές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ.

Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών από τα οικιακά απορρίμματα και τον εμπορικό τομέα εφαρμόζεται ήδη στις περιοχές των έργων που λειτουργεί το Σύστημα της ΑΝΑΒΕ.

Με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της η ΑΝΑΒΕ έχει συνεργασία με ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας.

Αν έχετε περισσότερες απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα