Γενικά στοιχεία

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 2014 και με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 1949/05-11-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ επέκτεινε την γεωγραφική της εμβέλεια στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Δράμας και Ηρακλείου.

Το 2017 και με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 174/27-01-2017 και 1429/03-07-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ επέκτεινε την γεωγραφική της εμβέλεια στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου καλύπτοντας πλέον και όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ στην συνεχή προσπάθειά της για εξέλιξη και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, το 2017 ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Το 2019 και με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 146.4/16-04-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ εγκρίθηκε η ανανέωση της λειτουργίας της ΑΝΑΒΕ ΑΕ για ακόμα έξι έτη καθώς και η επέκταση της γεωγραφικής της εμβέλειας στις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου, Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Φλώρινας και Τρικάλων.

Το 2020 και με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 2636/22-07-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ εγκρίθηκε η επέκταση της γεωγραφικής της εμβέλειας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Μαγνησίας.

ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα