Ετήσιες Εκθέσεις-Οικονομικά

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται με προσθήκη νέων Περιφερειακών Ενοτήτων στην γεωγραφική της εμβέλεια και με νέες συνεργασίες. Αποτέλεσμα των προσπαθειών της είναι η συνεχής ετήσια αύξηση των εισερχομένων ΑΕΚΚ.

Ετήσια Έκθεση 2012
Ετήσια Έκθεση 2013
Ετήσια Έκθεση 2014
Ετήσια Έκθεση 2015
Ετήσια Έκθεση 2016
Ετήσια Έκθεση 2017
Ετήσια Έκθεση 2018

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διαβάστε περισσότερα…