Γενικά στοιχεία

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 2014 και με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 1949/05-11-2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ επέκτεινε την γεωγραφική της εμβέλεια στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Δράμας και Ηρακλείου.

Το 2017 και με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 174/27-01-2017 και 1429/03-07-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ επέκτεινε την γεωγραφική της εμβέλεια στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου καλύπτοντας πλέον και όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ στην συνεχή προσπάθειά της για εξέλιξη και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, το 2017 ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Τον Αύγουστο του 2018 και ύστερα από αίτηση προς τον ΕΟΑΝ πραγματοποίησε και άλλη επέκταση της γεωγραφικής της εμβέλειας καλύπτοντας πλέον και τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Τρικάλων, Λήμνου, Λέσβου και Σάμου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η επέκταση στην πρώην Περιφέρεια Κυκλάδων καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Φλώρινας.

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διαβάστε περισσότερα…