Ποιότητα και Περιβάλλον

Πολιτική Ποιότητας

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ έχει προσαρμόσει τους στόχους και τις απαιτήσεις της σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει και στα πλαίσια του Προτύπου ISO 9001:2015 :

  • Η γεωγραφική επέκταση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
  • Ο διαρκής εμπλουτισμός και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών και συνεργατών
  • Η περαιτέρω επίτευξη και αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών µε φορείς σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ αποσκοπεί στην προφύλαξη, πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Πολιτική που εφαρμόζει η ΑΝΑΒΕ ΑΕ στα πλαίσια του Προτύπου ISO 14001:2015 :

  • Να συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της
  • Να μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει την ασφαλή απόρριψή τους.
  • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας υλικά και με την προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών
  • Να παρέχει περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό
ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα