Γεωγραφική Εμβέλεια

Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ καλύπτει, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της, τις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Χαλκιδικής
Πιερίας
Ημαθίας
Πέλλας
Σερρών
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δράμα
Καβάλα
Ξάνθης
Ροδόπης
Έβρου
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριάς
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρικάλων
ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβος
Λήμνος
Σάμος
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διαβάστε περισσότερα…